Volnočasové aktivity a rozvoj kreativní stránky vaší osobnosti

Důležitou částí života každého jedince je seberealizace. Tuto oblast ve stále větší míře naplňuje zájmová činnost, tedy to, „co nás baví“, čemu se s láskou a mnohdy velkým nasazením věnujeme mimo svou profesní činnost.
Pomocí umělecké činnosti a kreativity se například lidé již dlouho pokoušejí ovlivnit psychiku, jde o uznávaný a definovaný obor arteterapie, tedy léčbu uměním.
Můžete si vyzkoušet vlastní kreativitu na některém z workshopů nebo prostřednictvím prezentace přiblížit ostatním vaši vlastní práci. „Každý člověk je něčím výjimečný a má znalosti a dovednosti, o které se může s ostatními podělit. Blahodárný a léčivý vliv na nás může mít i prosté pochopení, porozumění či dotek vlídnosti.“

Ženské skupiny

Pomocí potkávání, sdělování, sdílení zájmů a nových informací můžeme získat nové přátele, jiný náhled na to, co právě prožíváme či nový impulz do další etapy života. O problémech či nástrahách mnohdy nestačí jen hovořit, je třeba je umět pochopit a pracovat s nimi, k tomu mohou pomoci zkušení odborníci či terapeuti různých zaměření přizvaní ke spolupráci.

V ženské skupině se můžete potkat s různými druhy meditace, relaxace, ženskou energií, sdílením v kruhu, tradičně ženskými činnostmi a užít si hezký čas jenom sama pro sebe.

Organizujeme a pořádáme se skupinou aktivních žen středního věku také tematické výlety, setkáváme se při návštěvě koncertů, divadel, výstav ale i happeningů a jiných kulturních či zájmových aktivit.

Odborné semináře a workshopy

Ve spolupráci s odborníky pořádáme semináře, přednášky a workshopy k tématům, jež nás zajímají. Případně se můžete o své vlastní zkušenosti s ostatními podělit a naučit je něco z vašich metod a postupů.