Somatické koučování ®

Unikátní koncept, který získal v roce 2012 akreditaci ICF.
Koučování je poradenskou technikou vzešlou z podpory sportovců. Dnes je vyhledávanou technikou podpory lidí v jejich osobním růstu a při uskutečňování změn téměř ve všech oblastech života – tzv. „life coaching“.
Je založeno na dobrém kontaktu kouče s klientem a společné práci. Pomocí dovednosti kouče a dobrých koučovacích otázek, vytvářením vizí, nabízením netradičních úhlů pohledu a podporou lze vytvořit prostor pro odstranění překážek, motivaci k nalezení vlastních vnitřních zdrojů a tím otevření prostoru pro změnu.
Somatické koučování® je způsob, jak lze klienty vnímat komplexně. Nejde pouze o práci na úrovni myšlenkové, ale soustředí se i na klientovo prožívání. Tělesné projevy a emoce jsou spojeny s životními zkušenostmi. Otisky-imprinty- těchto zkušeností, minulých událostí, formují tělesné postoje a řeč těla. Somatické koučování pracuje i s těmito fenomény. Vše směřuje k aktivizaci vnitřních zdrojů klienta a k jeho rozvoji.
Somatické koučování pomáhá více si uvědomovat sama sebe, svou individualitu a učí klienty, že když nemohou na odpověď přijít „myšlenkovou cestou“, tak se zeptají svého těla. Učí je signály těla lépe vnímat a snaží se podpořit jejich jedinečnost.
Život je neustálý pohyb, změna. V každém okamžiku svého života jsme postaveni před volbu, jak na změnu reagovat, kterou cestou se vydat, kam směřovat.
Život je neustálé rozhodování a hledání optimálních řešení. Pro někoho jde o běžnou situaci, někdo naopak hledá řešení obtížně.

  • Potřebujete-li podporu při zvládání změny nebo obtížné situace v životě
  • Chcete-li si ujasnit, zrekapitulovat nebo objevit nové cíle v rovině osobní či pracovní
  • Hledáte-li podporu pro důležité životní rozhodnutí
  • Chcete-li se dále rozvíjet cestou sebepoznání
  • Toužíte-li po jiném úhlu nahlédnutí reality, po poznání svých skutečných možností

Zvolte metody, které vám pomohou.
Klienti jsou překvapeni, jak „to do sebe zapadá“ a jak to v praxi výborně funguje. Základní myšlenka v koučování je tak jednoduchá, až je geniální.: „Cesta, kterou si najdeme sami, byť s něčí podporou, je pro nás vždy ta nejlepší. Na cestě je dobré poslouchat nejen svou mysl a srdce, ale i tělo. Pokud ještě hledáte, rozhodně to zkuste se somatickým koučováním.“

Krizová intervence

Každého člověka během jeho celého života provázejí změny, přechody mezi jednotlivými vývojovými fázemi nebo také ztráty (např. blízkých, jistot, domova, práce, majetku, zdraví atd…). Traumata způsobená extrémně silnými podněty duchovní či tělesné povahy způsobují, že se člověk dostane do tzv. krize, tedy zdánlivě neřešitelné (obtížně řešitelné) situace. Krize je v lidském životě běžný jev, prožívání její „velikosti“ je subjektivní a úkolem poradce – interventa - je nikoli posuzování velikosti či závažnosti krize, ale podpora a zkompetentnění klienta tak, aby mohl krizí bezpečně projít.