Individuální poradenství

Je odborná činnost zaměřená na podporu a pomoc lidem v nouzi. Přestože poradenství evokuje slovo „radit“, chápeme dnes individuální poradenství jinak. Jde o samostatně prováděnou činnost poradce a jednoho klienta. Jde o vytvoření profesního vztahu na základě důvěry klienta, odbornosti a empatie poradce. Úkolem poradce je zejména poskytnutí pomoci a podpory klientovi specializovanými metodami a jeho zkompetentnění k řešení vlastních problémů.

Práce s tělem

Neřešení problémů, hromadění stresu, psychická či fyzická nepohoda v kombinaci s jinými faktory může způsobit somatizaci, tedy situaci, kdy se začnou pod tíhou neřešeného projevovat změny v těle, které mohou vyústit v nemoc. Jedním z možných způsobů (kromě duševních aktivit), jak předcházet těmto projevům nebo je mírnit, je tělesná aktivita, kladně vnímaný pohyb. Základ práce s tělem je postaven na sestavách cviků, které pomáhají uvolňovat svalové napětí, prohlubují schopnost soustředění, umožňují prožívat tělesnou zkušenost, přispívají k dosažení většího sebepoznání a k návratu k „normálním“ pocitům a potřebám člověka.
Práce s tělem je pojem, který vychází z teorií, jež dnes uznává i alopatická medicína. Jde o to vnímat člověka jako jedinečnou bytost, organizmus, kde tělesné a psychické aspekty jsou propojené a neoddělitelné.
Tělo (soma) a mysl (psyché) spolu souvisí a vzájemně se významně ovlivňují.
Prakticky to každý zná. Velmi zjednodušeně lze říci, že strádáme-li tělesně, trpíme nějakou bolestí, projeví se to i na naší náladě, v emocích, v prožívání, tedy v duševní rovině. Na jakoukoli situaci budeme reagovat rozdílně zcela zdraví a jinak, bude-li nás bolet hlava či koleno.
Naopak, budeme-li aktuálně prožívat nějakou krizi nebo dlouhodobě fungovat pod neúměrnou psychickou zátěží (ve stresu), změní se naše reakce na podněty i naše tělesné projevy: dýchání, výraz, postoj, později i konstituce.
Dobře zvolenou metodou, vědomým propojování mysli s fyzickými pocity, prožitky a emocemi lze změnit mnohé stereotypy a odstranit tak i negativní projevy těla (bolesti). Často nestačí o problémech jen hovořit. Trpíme různými bolestmi (hlavy, páteře, žaludku) a nabízí se i jiné řešení, než je tabletka na potlačení bolesti. Propojení a ovlivňování těla a mysli funguje i obráceně.
Přes tělo lze působit na psychiku. Možností je mnoho od prostých doteků, masáže svalových skupin či vědomé pohybové aktivity. Například uvolnění dlouhodobě zafixovaného svalového napětí, nesprávného držení těla a návyky správného dýchání vedou ke změně emocionálního a psychického prožívání, tedy toho, jak se cítíte duševně.

Další osobní rozvoj

Konzervativní až zastaralé přístupy, nezdravé lpění na známých a „bezpečných postupech“, útlum činnosti až k pomalé stagnaci jsou znakem stárnutí. Opakem tohoto stavu je aktivita, snaha poznat něco nového, naučit se vnímat svět kolem nás i sebe sama jinak. K tomu nám mohou pomoci: